top of page

onze missie,visie en doelstelling

Op basis van de gedeponeerde statuten van de Stichting de Heikop dd 23 april 1986 artikel 2 worden de doelstelling, missie en visie vastgesteld:

Artikel 2 statuten:
“de Stichting heeft ten doel: het voeren van een richtig beheer over het buitencentrum “de Heikop” gevestigd te Brunssum, met inbegrip van alle daarbij behorende roerende en onroerende goederen “

Doelstelling ( de basis van de Heikop )
Het exploiteren en behouden van de Heikop als buitencentrum met groepsaccommodaties en groepskampeerterreinen waarbij een plezierige beleving van de vrije tijd geboden wordt op een unieke locatie, als onderdeel van het natuur- en recreatiegebied Brunssumerheide, gelegen in de gemeente Brunssum.

 

Missie ( waar staan we voor )

In 1954 ontstaan als buitencentrum voor Scoutingactiviteiten met, ook in deze tijd, als doelgroep hoofdzakelijk jeugdgroepen onder begeleiding. De Heikop is tevens een inspirerende plek voor trainings- en educatieve organisaties die op de Heikop de mogelijkheden vinden om deelnemers een optimale leeromgeving te bieden.

 

Visie ( wat willen we bereiken )

Het in stand houden en verder ontwikkelen, op een duurzame basis, van het buitencentrum met waardering voor de gebouwen, terreinen en de omgeving. 

De wens van de gebruiker staat centraal waarbij wederzijds respect vanzelfsprekend wordt geacht. 

Het bestuur en de beheerders van de Heikop zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitdragen van de visie zoals hier verwoord.

Aldus vastgesteld namens het bestuur van de stichting de Heikop

dd maart 2023

Voorzitter dhr J. Janssen

bottom of page