top of page

ANBI Status

De Heikop is een Algemeen Nut Beogende Instelling ( aanvraag loopt  per augustus 2023 ) 

op deze pagina geven we nadere details over onze stichting

Beleid

Beleidsplan

Bij de stichting zijn enkel vrijwilligers actief, er worden enkel gemaakte onkosten vergoed.

“De Heikop” beslaat een oppervlakte van ca. 8 ha. met een groot en een kleiner bivakgebouw en vijf kampeerterreinen:

➢ Hoofdgebouw: verblijfsruimte voor 36 personen,
➢ Henderikxhuis: verblijfsruimte voor 16 personen,
➢ 5 kampeerterreinen in verschillende grootte, inclusief één toiletgebouw.

voor ons volledig beleidsplan verwijzen wij naar deze bijlage

Financieel overzicht

In dit overzicht geven wij een inzicht in de financiële status van onze stichting

Details

RSIN Nummer: 003964334
KVK nummer: 41070855

Bankrekening nummer NL55 INGB 0001 0507 97
                                             tnv Stg Buitencentrum de Heikop

Doelstelling Missie Visie 

Strategie

Statutaire doelstelling

De Stichting heeft ten doel: het voeren van een richtig beheer over het buitencentrum “de Heikop” gevestigd te Brunssum, met inbegrip van alle daarbij behorende roerende en onroerende goederen.
 

Doelstelling (de basis van de Heikop)

Het exploiteren en behouden van de Heikop als buitencentrum met groepsaccommodaties en groepskampeerterreinen waarbij een plezierige beleving van de vrije tijd geboden wordt op een unieke locatie, als onderdeel van het natuur- en recreatiegebied Brunssummerheide, gelegen in de gemeente Brunssum.
 

Missie (waar staan we voor)

In 1954 ontstaan als buitencentrum voor Scoutingactiviteiten met, ook in deze tijd, als doelgroep hoofdzakelijk jeugdgroepen onder begeleiding. De Heikop is tevens een inspirerende plek voor trainings- en educatieve organisaties die op de Heikop de mogelijkheden vinden om deelnemers een optimale leeromgeving te bieden.
 

Visie (wat willen we bereiken)

Het in stand houden en verder ontwikkelen, op een duurzame basis, van het buitencentrum met waardering voor de gebouwen, terreinen en de omgeving.
De wens van de gebruiker staat centraal waarbij wederzijds respect vanzelfsprekend wordt geacht. Het bestuur en de beheerders van de Heikop zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitdragen van de visie zoals hier verwoord.

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page